Privacy

Milobi.com vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens van haar leden wordt omgegaan. Zo zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt op elk gewenst moment inloggen om de gegevens te controleren die wij voor u geregistreerd hebben. U kunt deze gegevens desgewenst op elk moment wijzigen. Hiervoor kunt u vanaf de voorpagina inloggen om vanuit uw eigen persoonlijke pagina uw gegevens te wijzigen.

Privacy Statement
Als lid van Milobi.com geeft u aan Milobi.com toestemming om uw persoons - en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens door Milobi.com vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

- het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het matchingsproces waarin uw gegevens worden vergeleken met de gegevens van andere leden teneinde passende matches te vinden
- het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen Milobi.com en het lid
- management van de technische infrastructuur: waaronder de management van het netwerk en servers en de mogelijkheid van ledenverificatie (verkeersbeheer);
- beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan leden