Valies: RKBO teruggekomen op zijn schreden
12 September 2017, 08:00
Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vindt dat het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname (RKBO), teruggekomen is op zijn schreden. In het Handboek verstrekt aan leerkrachten staat duidelijk dat de werktijden van 7.00 tot 1 ...
Comments have been disabled