Nieuws
18 Juli 2017, 11:20
De verschillende projecten geschonken en/of gefinancierd via leningen vanuit de Volksrepubliek China, lopen. In september wordt het Sophia’s Lust Buurtcentrum opgeleverd en start het Dalian IV asfalteringsproject. Terwijl de bouw van het Wanica Ziekenhuis al in volle gang is, buigen Chinese tech ...
18 Juli 2017, 11:20
Meer dan zeven miljoen kiezers hebben deelgenomen aan een referendum die door de oppositie was georganiseerd in Venezuela. Academici die de stemming volgen, zeggen dat de kiezers de plannen van de regering om een nieuwe constituerende vergadering in te stellen, sterk hebben veroordeeld. De Vene ...
18 Juli 2017, 11:20
De Staat Suriname is voor meer dan SRD 5 miljoen benadeeld door enkele personeelsleden van de Belastingdienst. Belastingplichtigen zijn door de ambtenaren benaderd om aan hen het te ontvangen bedrag af te staan. De betaaldata in het belastingsysteem zijn gemanipuleerd. De zaak is aan het licht ...
15 Juli 2017, 08:48
De Vereniging van Opvoedkundigen, Onderwijskundigen en Aanverwante Wetenschappen wil dat dit jaar het slagingspercentage op de basisscholen boven het jaarlijkse gemiddelde van zestig procent uitkomt. Ze roept de gemeenschap daarom op om de zesdeklasser...
15 Juli 2017, 08:48
Nu de ‘Eenheidsmarkt’ geopend is, zal de politie niet langer Haïtiaanse venters op straat gedogen. “De stadspolitiecommandant zal indien nodig tegen deze personen optreden”, zegt districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust.
15 Juli 2017, 08:48
De autoriteiten in Hamburg hebben een vooronderzoek ingesteld naar mogelijk buitensporig gewelddadig optreden van 35 agenten tijdens de rellen rond de G20-top in de stad.
15 Juli 2017, 08:48
“Eénmaal, andermaal... Verkocht!” Zo was zaterdagmorgen ‘secondegewijs’ te horen op het terrein van de Technische Dienst van de politie van bureau Geyersvlijt bij de veiling van een honderdtal dienstvoertuigen. de Ware Tijd was erbij en voert u mee naa...
15 Juli 2017, 08:48
Ondanks dat politieagenten vaker door de rechter zijn gewezen op tekortkomingen bij hun dienstuitoefening lijkt er geen verbetering op te treden. Dit bleek gisteren opnieuw toen twee politieagenten door rechter Daniëlle Karamat Ali ernstig werden aange...
15 Juli 2017, 08:48
Honderden fans zijn vrijdagavond, Nederlandse tijd, naar het Michel de Klerkhof en de Aalbersestraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld gekomen om respect en eer te betuigen aan Ajaxspeler Abdelhak Nouri. De F-side, de harde kern van Ajax-supporters, ha...
15 Juli 2017, 08:48
De politieman die in juni in Venezuela een helikopter stal en daarmee het vuur opende op een aantal overheidsgebouwen is donderdag opgedoken bij een protest van de oppositie. Oscar Perez was sinds zijn actie niet meer gezien. Hij wordt door de veilighe...