COLUMN: Centrale Gossip Bank
21 Januari 2020, 08:00
Mijn vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname is de voorbije dagen tot het nulpunt gedaald. En dan niet eens vanwege de vermeende misstanden, maar meer nog door de manier waarop de kwestie door verantwoordelijken, de Raad van Commissarissen en de re...
Reacties zijn uitgeschakeld