COMMENTAAR: Afwijzing internationale opsporing Hoefdraad
14 Mei 2022, 08:00

DE SURINAAMSE JUSTITIE heeft met de afwijzing van het verzoek om ex-minister Gillmore Hoefdraad internationaal op te sporen door Interpol een bittere pil moeten slikken. Vorig jaar werd door regeringsautoriteiten tijdens een persconferentie met veel fanfare aangekondigd dat via het Openbaar Ministerie (OM) het verzoek was gedaan aan Interpol om een ‘Red Notice’ tegen Hoefdraad, die toen nog verdachte was, uit te vaardigen. Een Red Notice kan worden gezien als een internationale opsporing binnen het Interpol-netwerk zonder dat publiekelijk ruchtbaarheid daaraan wordt gegeven en is de voorloper van een publieke internationale signalering of opsporing.

Intussen is via Times of Suriname bekend geworden dat Interpol het verzoek van de Surinaamse autoriteiten heeft afgewezen. In reactie daarop heeft het OM een verklaring uitgegeven. Of er überhaupt informatie van het OM over deze kwestie zou worden gegeven indien deze zaak niet door de media was gepubliceerd is de vraag. Het OM zegt in zijn verklaring dat, nadat daartoe de formaliteiten in acht zijn genomen, op 8 juli 2021 bericht van Interpol werd ontvangen met de mededeling dat de ‘Red Notice’ zal worden gepubliceerd. Deze publicatie had betrekking op dat deel van het netwerk dat slechts toegankelijk is voor Interpol-autoriteiten.

Voor publicatie op uiteindelijk de publieke website, zoals verzocht door Suriname, werd de aanvraag conform procedures verwezen naar de ‘Notices and Diffusions Task Force’. Door deze afdeling is aanvullende informatie opgevraagd, waarop Suriname steeds “prompt en breedvoerig heeft gereageerd”, meldt het OM. Op basis van haar interne beoordelingen, heeft Interpol besloten dat de data met betrekking tot de persoon van Gillmore Hoefdraad zal worden verwijderd. Het OM zal dit besluit nader bestuderen en nagaan of en op welke wijze zij hierop naar de organisatie toe zal reageren.

“Deze beslissing van Interpol heeft op generlei wijze invloed op het Surinaamse strafproces. De uitspraak van het hof van justitie (HvJ) staat nog recht overeind”, stelt het OM. Met deze mededeling trapt het OM een open deur in. Suriname is een soevereine staat en beslissingen van organisaties, zoals Interpol, kunnen geen enkele invloed hebben op rechtsprocessen die in het land gaande zijn. Alleen rechtssprekende instanties zoals het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens en soortgelijke instituten, waarvan Suriname bij verdrag hun jurisdictie erkent, kunnen oordelen over rechtsprocessen of juridische vraagstukken in Suriname, inclusief strafzaken.

Een goed voorbeeld daarvan is de zaak die ex-minister Errol Alibux tegen de staat Suriname had aangespannen bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens vanwege zijn veroordeling wegens gepleegde ambtsmisdrijven. De staat werd in die case veroordeeld omdat volgens het hof Alibux niet volgens de juiste procedures was vervolgd en berecht. Hem moest vervolgens schadevergoeding worden betaald.

De voor de hand liggende conclusie is dat het OM en het HvJ destijds een scheve schaats hadden gereden. Sindsdien is de procedure bij vervolging en berechting van politieke ambtsdragers gewijzigd. In hoeverre het besluit van Interpol om het signaleringsverzoek tegen Hoefdraad af te wijzen enige invloed zou kunnen hebben op de beoordeling van het HvJ wanneer zijn zaak in hoger beroep zal worden behandeld is vooralsnog koffiedik kijken. Dat een internationaal gevestigd en gerespecteerd instituut als Interpol besluit het verzoek van een land af te wijzen om een bepaalde persoon op te sporen is wel een teken aan de wand. Kennelijk schort er toch iets aan de wijze waarop politieke ambtsdragers en gewezen bewindslieden in Suriname worden vervolgd en daar zullen alle daartoe bevoegde of belanghebbende instanties naar moeten kijken. Ook het Openbaar Ministerie.


Reacties zijn uitgeschakeld