Gelukt met Decreet Uitgifte Domeingrond boedels tegen te gaan?
09 September 2017, 08:00
Ik heb met heel veel genoegen het artikel van de heer Ronald Hooghart van 5 september j.l. onder de kop ’Hooghart wil optreden tegen misstanden gronduitgifte’gelezen en ben blij dat enkele specifi ...
Reacties zijn uitgeschakeld